Kresba tužkou

Kresba patří k nejstarším výtvarným projevům člověka, a je např. jedním ze způsobů kvalifikovaného zobrazení trojrozměrného námětu na dvojrozměrné médium, jedná-li se o zachycení skutečnosti. Většinovým výrazovým prostředkem kresby je lineární stopa – čára nebo linie, taky bod i celá plocha. Pro její vytváření se používají běžně dostupné pomůcky, např. tužky, pastelky, voskové tužky, pastely, voskové pastely, fixy, rudky, lisované nebo přírodní uhly, olůvka (dříve), pera a tuš.