Jaroslav kantor

Akademický malíř,
grafik a operní pěvec
Biografie
Dobrý den,
 

Vítejte a seznamte se s dílem akademického malíře, herce a operního pěvce Jaroslava Kantora, který zasvětil celý život umělecké tvorbě. Můžete navštívit galerii obrazů (maleb a kreseb). V této galerii je pouze výňatek jeho rozsáhlého díla, které lze i po domluvě zakoupit. Poznejte více jeho práci a můžete si o tomto umělci přečíst názory odborné umělecké kritiky.

Radana Eliášová

dcera

Výběr z výtvarné tvorby

Akvarel

je malba, při které se používá barva rozpustná ve vodě (vodová barva). 

Olej

technika malby, při níž je barevný pigment pojen pomocí oleje. …

Perokresba

pro kreslení touto technikou je nejvhodnější a nejčastěji používané …

Uhel

kreslící materiál černé barvy, jde v podstatě o speciální dřevěné uhlí. …

Osobní fotoalbum

Výstavy a akce

19. 10. – 12. 11. 1950

08. 12. 1950 – 15. 01. 1951

květen – září 1951

06. 02. – 30. 03. 1951

06. 10. – 29. 10. 1951

08. 11. – 23. 12. 1952

 

 05. 02. – 28. 02. 1953

květen – říjen 1953

 

říjen 1954 – únor 1955

 

květen 1955 – 18. 9. 1955

 

1959

22. 03. – 19. 04. 1959

 

1959

 

12. 09. – 04. 10. 1959

 

 24. 02. 1992 – 06. 04. 1992

 

 02. 10. 2002

25. 05. 2014 – 31. 12. 2017

2019

 

První členská výstava VII. skupiny čsl. výtvraných umělců v Praze, Dům uměleckého průmyslu Praha

Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění Praha

I. přehlídka československého výtvarného umění 1949 – 1951, Jízdárna Pražského hradu

Výstava SČVU, VII. krajské středisko – Praha KVU

Druhá členská výstavy VII. skupiny svazu čsl. výtvarných umělců v Praze, Dům uměleckého průmyslu Praha

Výstava VII. krajského střediska Praha „Studie a kresby našich členů“, výstavní síň Praha

Třetí členská výstava VII. skupiny svazu čsl. výtvarných umělců v Praze, Dům uměleckého průmyslu Praha

II. přehlídka československého výtvarného umění

Členská výstava VII. krajského střediska SČVU v Praze, výstavní síň střediska

III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu – Mánes, Praha

Výstava „Litografie západočeských výtvarníků v Divadle J. K. Tyla v Plzni

Výstava „Současné umění západních Čech“, Prešov, Staré Kolegium

Členská výstava SČVU, výstavní síň Krajského muzea

Výstava Klubu ČSVU v Plzni „Z prázdninového skicáře““, výstavní síň ČFVU v Plzni

Výstava v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni

Výstava „Výběr z díla Jaroslav Kantor“ v Plzni, uspořádal p. Pavlíček – tenorista k umělcovým nedožitým 80. narozeninám, Galerie 21

Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora

Výstava obrazů ve Františkánské ulici v Plzni

 

 

Kontakt

Radana Eliášová

tel.: 721 912 894

email: eliasovaradana@seznam.cz

[

Martin Rambousek

tel.: 603 977 438