Jaroslav Kantor

Akademický malíř, grafik a operní pěvec-barytonista .

Absolvent Státní grafické školy, Uměleckoprůmyslové školy a Akademie výtvarných umění v Praze. Žák prof. V. Nechleby.

Věnoval se figurální malbě a portrétům. Vynikal také v hudbě. Zpěvu se učil u Theodora  Schütze. Zpočátku působil v Pražské zpěvohře. 1950-1952 sólista opery Městského divadla v Kladně, 1953-1955 Armádní opery v Praze.Poté až do r. 1977 sólista opery Divadla J.K.Tyla v Plzni. Zde vytvořil velké množství operních rolí, např. Vladislava v Daliborovi, Vodníka v Rusalce, Bohuše v Jakobínovi ad. 

Od mládí se u J. Kantora střetávaly dva výrazně vyhraněné zájmy: výtvarné umění a hudba. Už se zdálo, že svůj život zasvětí především malování. Ročník 21 prožil v Říši na nucených pracích. I toto období zaznamenal v podobě uměleckých děl s aktuální tématikou. Po osvobození v r. 1945 se stává studentem Akademie výtvarných umění v Praze, obor figurální kresba. Absolutorium a diplom akademického malíře získal na AVU 15.6.1949. Jaroslav Kantor je autorem mnoha malířských děl, zejména v oblastech figurální tvorby a krajinomalby z okolí Prahy a Plzeňska.

V jeho dílech je promítnuta jeho skromnost, um a vztah k rodině a přátelům. Během svých výletů, vycházek a pod vlivem okamžitých zážitků a dojmů zaznamenával vše výtvarně v oblasti perokresby a akvarelu.

Jeho obrazy jsou vzácné a žádané (byly nabízeny a prodávány na  galeriích a výstavách pořádaných umělcem nebo jeho uměleckými kolegy).

 Ale přesto některá svá výtvarná díla s láskou daroval svým blízkým známým a přátelům.

Byl publikován 

1945 – 1990        Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech. 
1951                   Proti formalismu a za odvážnější cestu k realismuVýtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 399-426
1955                   Připomínky členů I. střediskaVýtvarná práce, 3, 13-14, 1955/08/14

Ukázka hlasu Jaroslava Kantora

Krátký úryvek hlasu pana Jaroslava Kantora ve starším věku
(na oslavě narozenin vnoučat).
Rodinný archiv, část árie z opery Piková dáma
Kniha „A tak šel čas…“

Ke 100. výročí od narození Jaroslava Kantora byla vydána kniha fotografií z rodiného archivu a ukázek díla. V případě zájmu o zakoupení kontaktujte: eliasovaradana@seznam.cz

Knihu si je též možno prohlédnout v Archivu města Plzně.

Video ke 100. výročí narození Jaroslava Kantora